Program IV Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO

 

Czwartek 16.05.2024
Czas Temat

9.00 – 9.45 (45 min)

– Otwarcie IV Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO Stowarzyszenie Czystości Technicznej „Parts4Assembly” Maciej Płonka

– Prezentacja partnera głównego – Pik Instruments

– Prezentacja eksperta od czystości technicznej

9.45 – 10.30 (45 min)

Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
10.30 – 11.30 (60 min)

I panel tematyczny

– Technologie gratowania i mycia przemysłowego na klasę czystości zgodnie z VDA 19.1 / ISO 16232:

„Gratowanie i mycie przemysłowe z wymaganiami czystości technicznej dla komponentów do samochodów elektrycznych” – Parts4Cleaning

„Optymalizacja procesów mycia w aspekcie Zrównoważonego Rozwoju – redukcja zużycia energii i wody” – Quaker Houghton

11.30 – 12:00 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami EXPO
12.00 – 13.00 ( 60 min)

II panel tematyczny

– Badania czystości komponentów:

„Wybór metod analizy zanieczyszczeń stałych jako jeden z parametrów definiujących poziom czystości komponentu. Twardość cząstek, tryb BSE i polaryzacja” – Pik Instruments

„Wykonywania badania czystości technicznej drobnych cząstek stałych na produkowanych częściach w Przemyśle Motoryzacyjnym” – HYDAC

13.00 – 14.00 (60 min) Lunch, czas na dyskusje z partnerami EXPO
14.00 – 15.00 (60 min)

III panel tematyczny

– Pomieszczenia Clean Room:

„Projektowanie procesów produkcyjnych w oparciu o VDA 19.2” – Parts4Cleaning

„Systemy podłóg podniesionych do pomieszczeń czystych clean room” – rozwiązania dostępne na rynku oraz korzyści płynące z ich zastosowań” – TIM-EX

15.00 – 15:30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami EXPO
15.30 – 16.30 (60 min)

IV panel tematyczny

– Wyposażenie w pomieszczeniach Clean Room:

„Przystosowanie robotów FANUC w aplikacjach dla pomieszczeń typu clean room” – FANUC

„Pomieszczenia czyste clean room i środowisko kontrolowane – teoria i praktyka” – Westa

16.30 – 17.00 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
17.00 – 19.00 (120 min z przerwą)

Warsztaty z czystości technicznej prowadzone przez klastry:
Silesia Automotive, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Śląski Klaster Lotniczy, PGM

19.00 – 20.00 (60 min) Przygotowanie do kolacji
20.00 – 00.00 Uroczysta kolacja
Piątek 17.05.2024
Czas Temat

9.00 – 10.00 (60 min)                          

Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
10.00 – 11.00 (60 min)

V panel tematyczny

– Laboratorium czystości technicznej- wyposażenie i badania zgodnie z VDA 19.1 /19.2 oraz ISO 16232:

„Mokra i sucha ekstrakcja zanieczyszczeń w środowisku zgodnym z ISO 14644” – CleanPart’ner

„Jak podnieść poziom czystości technicznej? Skuteczne rozwiązania filtracyjne SEFAR od produkcji do laboratorium” – Sefar

11.00 – 11.30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami EXPO
11.30 – 13.00 (90 min)

VI panel tematyczny

– Kontrola czystości technicznej zgodnie z VDA 19.1 /19.2 oraz ISO 16232:

„Bezkontaktowe monitorowanie poziomu czystości powierzchni komponentów po procesie mycia technicznego. Analiza natężenia fluorescencji” – SITA

„Badania czystości technicznej zgodnie z VDA 19.1 oraz ISO 16232” – Parts4Cleaning

 

Kontrola czystości technicznej paliwa wodorowego zgodnie z ISO 14687, ISO 21087:

„Badania czystości wodoru dla branży Automotive” – HYDAC

„Akredytowane badania czystości wodoru zgodnie z ISO 14687, próbkowanie z elektrolizerów, magazynów wodoru i ze stacji tankowania paliwa wodorowego” – Parts4Cleaning

„Analizator czystości wodoru online” Airborne Labs International

13.00 Podsumowanie i zakończenie Forum
13.00 – 13.30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
13.30 – 14.30 (60 min) Lunch i czas na networking

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.

Zapisy poprzez formularz rejestracji na stronie forum: https://technical-cleanliness-forum.com/rejestracja/