Zarejestruj się na forum!

Koszt uczestnictwa przy rejestracji od 15.02.2019 do 14.03.2019: 1.190 PLN netto
Koszt uczestnictwa przy rejestracji od 15.03.2019 do 14.05.2019: 1.490 PLN netto
Firma:

Faktura
Dane do faktury takie same jak wyżej

Uczestnicy:

Dane Osobowe

Firma:

Faktura
Dane do faktury takie same jak wyżej

Uczestnicy:

Dane Osobowe

Ogólne warunki uczestnictwa można pobrać tutaj.