Szczegółowy program II Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO

 

Czwartek 19.05.2022
9.00-9.30 (30 min) Otwarcie II Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO
Prezentacja partnera głównego Quaker Houghton
9.30-11.00 (90 min) Prezentacja Stowarzyszenia Czystości Technicznej „Parts4Assembly”
Prezentacje ekspertów ds. czystości technicznej
   Sala I  Sala II
11.30-12.00 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
12.00-13.00 (60 min)

I panel tematyczny – technologie gratowania i mycia przemysłowego – STOBA, ATL, Parts4cleaning, NOYEN

 1. STOBA – „Urządzenia Specjalizowane stoba – Rozwiązania technologiczne (P)ECM & Technologie Laserowe”
 2. ATL – „Proces gratowania termicznego – prezentacja procesu wraz z przykładami”
 3. Parts4Celaning – „Efektywna implementacja maszyny myjącej na klasę czystości”
 4. NOYEN – „Mycie zgodnie z normami czystości technicznej– od świeżo obrobionego detalu do czystego, zapakowanego produktu”

I panel tematyczny – pomieszczenia Clean Room zgodnie z normą ISO 14644 – budowa i walidacja – Parts4cleaning, CRK, BNT SIGMA, ECONSULTING

 1. Robust Quality Allience – „Czysta strefa produkcji w Twojej firmie: KC1, KC2 czy KC3?”
 2. CRK – „Projektowanie dokumentacji URS dla pomieszczeń cleanroom zgodnie z wymaganiami ISO 14644”
 3. BNT Sigma – „Temat prezentacji: Materiały konstrukcyjne do stosowania w pomieszczeniach czystych wg ISO 14644-14”
 4. ECONSULTING – „Klasyfikacja strefy czystej – na co zwrócić uwagę przy pomiarach?”
13.00-14.30 (30 min) Lunch, czas na dyskusje z partnerami EXPO
14.30-15.30 (60 min)

II panel tematyczny – przygotowanie i utrzymanie procesu mycia i gratowania – QUAKER HOUGHTON, XYLEM, HYDAC, VEOLIA

 1. QUAKER HOUGHTON – „Zrównoważony rozwój procesów mycia to nie tylko modna koncepcja”
 2. XYLEM – „Oferta Xylem w procesie mycia”
 3. HYDAC – „Przygotowanie próbki do analizy czystości technicznej w myjkach laboratoryjnych produkcji HYDAC oraz nowe wyzwania w branży Automotive – badanie czystości wodoru na przykładzie doświadczeń firmy HYDAC”
 4. VEOLIA – „Rozwiązanie zmniejszające koszt utylizacji oraz ilość ścieków przemysłowych w obszarach linii myjących oraz obróbki powierzchniowej – wyparki próżniowe.”

II panel tematyczny – pomieszczenia Clean Room zgodnie z normą ISO 14644 – materiały i utrzymanie – Parts4cleaning, Prym-soft, Eko-Ekspert

 1. EKO-EKSPERT – „Systemy HVAC do utrzymania parametrów środowiska w pomieszczeniach czystych.”
 2. PRYM-SOFT – „CleverSensors – System zbierania danych środowiskowych i kontroli dla pomieszczeń Clean Room.”
 3. PARTS4CLEANING – „Praktyczne wdrożenie CR klasy 8 zgodnie z ISO 14644.”
15.30-16.00 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
16.00-17.00 (60 min)

III panel tematyczny – technologie mycia przemysłowego – HOECKH, PERO, SAFECHEM, INVENTEC

 1. HOECKH – „Czyszczenie części za pomocą pełnych próżniowych systemów rozpuszczalnikowych”
 2. PERO – „Stosowanie znormalizowanych systemów czyszczących w celu uzyskania optymalnego rozwiązania czyszczącego”
 3. SAFECHEM – „Lepsze czyszczenie poprzez właściwy wybór chemii i usług”
 4. INVENTEC – „Wysokiej jakości czyszczenie rozpuszczalnikowe przy użyciu roztworów fluorowodorowych”

III panel tematyczny –automatyczna kontrola czystości technicznej podczas czystej produkcji – SITA, CARL ZEISS, GREENPOL, FANUC

 1. SITA – „Kontrola czystości bezpośrednio w procesie”
 2. CARL ZEISS – „TCA analiza czystości technicznej, innowacje w świecie mikroskopii.”
 3. GREENPOL – „Polimerowe, zmywalne i antybakteryjne maty Noopli, jako doskonal alternatywa dla mat zrywanych/lepkich.”
 4. FANUC – „Efektywne i wydajne wykorzystania elementów robotyzacji przez gniazda zrobotyzowane w branży czystości przemysłowej”
17.00-17.30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
17.30-19.00 (90 min) Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów branżowych
19.00-20.00 (60 min) Rozmowy indywidualne z ekspertami
20.00- 23.00 Uroczysta kolacja
Piątek 20.05.2022
10.00-11.00 (60 min)

IV panel tematyczny – Automatyzacja procesów czystego montażu – 5S AUTOMATE, NOYEN, FLEXLINK

 1. 5S AUTOMATE – „Automatyzacja procesów czystych – planowanie procesów i rozwiązania techniczne”
 2. NOYEN – „Wodne technologie mycia przemysłowego – kompletne rozwiązania: kompaktowe maszyny, linie zautomatyzowane. Indywidualnie dobrane urządzenia, chemia, serwis”
 3. FLEX LINK – „Modułowe systemy transportu dla czystej produkcji”

IV panel tematyczny – Czyste linie produkcyjne (procesy pakowania, napełniania, montażu, nanoszenia, testowania, znakowania i inne) – KIST+ESCHERICH, TEST INDUSTRY, LTA, TORK

 1. KIST+ESCHERICH – Prezentacja metod czyszczenia w procesie produkcji i montażu.
 2. TEST INDUSTRY – “Jak zorganizować test szczelności podczas czystej produkcji aby unikać rekontaminacji?”
 3. LTA – „Filtracja mgły olejowej oparta o profil firmy ZJG Głuchowski”
 4. TORK – „Przełam rutynę – skuteczne sposoby na optymalizację procesów czyszczenia.”
11.00-11.30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
11.30-12.30 (60 min)

V panel tematyczny – Laboratorium czystości technicznej- badania – Parts4cleaning, OLYMPUS, BOSMAL, DHS

 1. PARTS4CLEANING – „Dobre praktyki w badaniach czystości technicznej”
 2. OLYMPUS – „Nowoczesna mikroskopia optyczna do analiz zgodnych z VDA 19.1, ISO 16232, VDA 19.2”
 3. BOSMAL – „Potwierdzanie czystości technicznej – wyzwania w laboratorium.”
 4. DHS – „Kontrola czystości technicznej – porównanie kontroli z wykorzystaniem mikroskopu i skanera”

V panel tematyczny – Laboratorium czystości technicznej – wyposażenie i zarządzanie – PIK INSTRUMENT, PRYM SOFT, LEICA, KEYENCE

 1. PIK INSTRUMENT – „Kompleksowe wyposażenie laboratorium w systemy do detekcji i klasyfikacji kontaminacji na powierzchni detalu. Testy czystości technicznej zgodne z ISO 16232 oraz VDA 19.1.”
 2. PRYM SOFT – „PureLAB – System informatyczny LIMS dla laboratorium czystości technicznej pracującego zgodnie z normą ISO 17025”
 3. LEICA – „Spełnianie przyszłych wymagań w zakresie analizy czystości Identyfikacja chemiczna cząstek przewodzących i ściernych”
 4. KEYENCE – „Mikroskopia świetlna nowej generacji – możliwe spektrum zastosowań mikroskopu 4K KEYENCE”
12.30-13.00 (30 min) Podsumowanie i zakończenie forum
13.00-14.30 (90 min) Lunch i czas na networking