Szczegółowy program I Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO

Środa 15.05.2019
8:30-9:00

Otwarcie I Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO.
Powitanie uczestników oraz prezentacja patronów i partnerów branżowych Forum.

Znaczenie czystości technicznej dla motoryzacji. Przedstawienie standardów VDA 19.1 i VDA 19.2.
Hubert Prochera, TEAM PREVENT
Daniel Kowalski, TEAM PREVENT

9:00-10:20

I panel tematyczny – technologie gratowania, aby spełnić najwyższe wymagania czystości technicznej zgodnie z VDA 19/ISO 16232.

Gratowanie wysokim ciśnieniem wody oraz gratowanie szczotkami, obróbka wykańczająca czy pierwszy proces usuwania zanieczyszczeń?
Golo Meissner, MTM

Prezentacja technologii termiczno-wybuchowego stępiania krawędzi TEM w odniesieniu do części metalowych i tworzywowych.
Zbigniew Lewiński, LTT

ECM jako indywidualny proces produkcji do usuwania zadziorów, kształtowania i polerowania.
Robert Schnitzler, STOBA

Obróbka wibrościerna w zakresie gratowania, załamywania krawędzi, ujednolicania powierzchni i odtłuszczania z wykorzystaniem technologii Rösler Surf Finishing i Drag Finishing
Filip Kapela, RÖSLER

30 min Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
10:50-12:10

II panel tematyczny – technologie mycia do osiągania najwyższych wymagań czystości technicznej zgodnie z VDA 19/ISO 16232.

Technologie mycia precyzyjnego, aby spełnić najwyższe wymagania czystości technicznej, cząstki na poziomie max. 15-200 mikronów.
Adrian Lisowski, MTM CEE

Optymalny środek myjący, wysoka jakość mycia przy dużej wydajności- zalety standardowych urządzeń próżniowych do mycia części.
Sebastian-Günter Hodrea, PERO

Ekologiczno-ekonomiczna technologia mycia w parach przy użyciu rozpuszczalników nowej generacji.
Jiri Valdauf, LUBRICANT

Najlepsze dostępne technologie mycia przemysłowego w rozpuszczalnikach.
Ruwen Denzinger, HÖCKH

30 min Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
12:40-14:00

III panel tematyczny – czysta strefa produkcji do osiągnięcia najwyższych wymagań czystościowych zgodnie z VDA 19/ISO 16232.

Koncepcja i projektowanie wyposażenia hali montażu czułego na zanieczyszczenia zgodnie z VDA 19.2.
Frank Wissler, CLEAN CONTROLLING

Jak optymalnie zaprojektować czystą strefę produkcji w istniejącym zakładzie automotive?
Marcin Pala, MULTIPROJEKT STUDIO

Utrzymanie klasy czystości pomieszczenia, w kontekście wymagań części 5 normy ISO 14644, dla pomieszczeń clean room
Patrycja Sitek, CR KONSULTING

Organizacja i wyposażenie laboratorium czystości technicznej wewnątrz clean room
Maciej Głuchowski, ZJG

14:00-15:00
Przerwa obiadowa
15:00-16:20

IV panel tematyczny – kontrola czystości technicznej komponentów zgodnie z normami VDA 19/ISO 16232.

Komory czystości BioTectum jako element pomieszczeń typu clean room i wyposażenie laboratorium czystości technicznej.
Krzysztof Solich, ALCHEM

Różne metody ekstrakcji zgodnie z normą VDA 19 włączając ekstrakcję zanieczyszczeń sprężonym powietrzem.
Bezpieczeństwo operatora (rozdział 11, nowości w normie VDA 19.1). Rozwiązania Hydac: CTU 1xxx, CTM 1xxx, CTM 3xxx.
Detlef Meurer, HYDAC

Nowoczesne metody pomiaru czystości komponentów na obecność resztkowych zanieczyszczeń olejowych oraz ilościowe i jakościowe analizy zanieczyszczeń na filtrach zgodnie z VDA 19.
Wojciech Jaszczuk, PIK INSTRUMENTS

Wprowadzenie do standardowego testowania czystości technicznej zgodnie z VDA 19.1 i ISO 16232 z wykorzystaniem „skanera cząstek MicroQuick” firmy RJL Micro & Analytic.
Dr. Sebastian Wex, RJL

20 min
Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
16:40-17:30

Panel dyskusyjny: Trendy światowe i ich wpływ na wymagania VDA 19 i ISO 16232 – co na nas czeka?

Luk Palmen, KLASTER SILESIA AUTOMOTIVE (moderator panelu)
Bożena Oleksy, POLSKA IZBA MOTORYZACJI
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Detlef Meurer, HYDAC
Hubert Prochera, TEAM PREVENT
Daniel Kowalski, TEAM PREVENT
Tomasz Romanik, DEKRA
Maciej Płonka, PARTS4CLEANING

19:00-23.00

Wspólna kolacja i czas na networking

Czwartek 16.05.2019
9:00-10:20 V panel tematyczny – systemy filtracji, utrzymania cieczy myjących, aby spełniać wysokie wymagania czystości technicznej zgodnie z VDA 19/ISO 16232.

System filtracji EATON dla mycia przemysłowego.
Sławomir Zgóra, EATON

Wpływ dodatkowych rozwiązań technicznych na jakość procesu mycia.
Mirosław Kania, HOUGHTON

Woda w przemyśle motoryzacyjnym.
Paweł Romer, EUROWATER

Zastosowanie pomp nurnikowych Hammelmann w przemyśle motoryzacyjnym.
Michał Komorowski, HAMMELMANN

30 min Przerwa kawowa czas na dyskusję z prelegentami na EXPO
10:50–12:10 VI panel tematyczny – przygotowanie i utrzymanie cieczy myjących, aby osiągnąć wysoki poziom czystości technicznej zgodnie z VDA 19/ISO 16232.

Mycie w obróbce cieplnej.
Tomasz Marczyński, HOUGHTON

Wybrane środki i procesy chemiczne dla uzyskania czystych i ultra czystych komponentów.
Krzysztof Piszczek, CHEMMET

Systemy dozowania chemii w przemysłowych urządzeniach myjących.
Michał Miśkiewicz, PROMINENT

Środki myjące w procesie mycia i gratowania przemysłowego przy wysokich wymaganiach czystości techncznej.
Dr. Steffen Henkel, PETROFER

30 min
Przerwa kawowa, czas na dyskusje z prelegentami na EXPO
12:40-14:00

VII panel tematyczny – Outsourcing usług gratowania i mycia przemysłowego zgodnie z VDA 19/ISO 16232.

Destylacja cieczy myjącej od H2O jako sposób na produkcję bez ścieków, zalety własnej instalacji w porównaniu z oddawaniem do utylizacji.
Henryk Koik, H2O

Outsourcing PER-odtłuszczania i obróbki wibrościernej części metalowych – tymczasowe rozwiązanie czy realne korzyści ze stałej współpracy?
Cezary Brzozowski, VIA

Lepsze czyszczenie poprzez dobór właściwej chemii i usług. Aspekty prawne czyszczenia w rozpuszczalnikach.
Maciej Chmielewski, SAFECHEM

Outsourcing mycia, odtłuszczania, gratowania i trawienia przemysłowego zgodnie z VDA 19/ISO 16232 – najlepsze praktyki.
Ewelina Cieniecka, MTM CEE

14:00-15:30
Obiad i zakończenie Forum

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w szczegółowym planie forum.
Zapisy poprzez formularz rejestracji na stronie forum: https://technical-cleanliness-forum.com/rejestracja/