Daniel J. Kowalski

Prelegent: Daniel J. Kowalski
Firma: TEAM PREVENT
Stanowisko: 5sCONNECT | abcjakosci.pl – właściciel / 5sAUTOMATE – v-ce prezes

Tytuł prezentacji: Znaczenie czystości technicznej dla motoryzacji. Przedstawienie standardów VDA 19.1 i VDA 19.2.

Ma za sobą 20 lat doświadczenia zawodowego, z tego ponad 15 lat w jakości. Przeszedł przez wszystkie szczeble w strukturach jakościowych od kontrolera po kierownika jakości. Obecnie prowadzi działalność w zakresie szkoleniowym, audytorskim, ale rozwija również nową firmę, zajmującą się rozwiązaniami technicznymi, w tym automatyzacją procesów produkcyjnych.