Henryk Koik

Prelegent: Henryk Koik
Firma: H2O
Stanowisko: Manager sprzedaży Polska

Tytuł prezentacji: Destylacja cieczy myjącej od H2O jako sposób na produkcję bez ścieków, zalety własnej instalacji w porównaniu z oddawaniem do utylizacji.

Przedstawienie prelegenta: W H2O GmbH od 4 lat. Manager firmy m.in. w Polsce.
Odpowiedzialny za rozszerzanie świadomości w dziedzinie ochrony środowiska i zmniejszaniu kosztów związanych ze ściekami w zakładach produkcyjnych.
Odpowiedzialny za wdrażanie technologii firmy H2O GmbH – Specjaliści produkcji wolnej od ścieków, destylacji próżniowej ścieków przemysłowych.
Teren działania: cała Polska, byłe DDR i północ Niemiec