Jiri Valdauf

Prelegent: Jiri Valdauf
Firma: LUBRICANT

Stanowisko: Manager techniczny

Tytuł prezentacji: Ekologiczno-ekonomiczna technologia mycia w parach przy użyciu rozpuszczalników nowej generacji.