Maciej Głuchowski

Prelegent: Maciej Głuchowski
Firma: ZJG
Stanowisko: Współwłaściciel

Tytuł prezentacji: Organizacja i wyposażenie laboratorium czystości technicznej wewnątrz clean room