Dr. Sebastian Wex

Prelegent: Dr. Sebastian Wex
Firma: RJL

Tytuł prezentacji: Wprowadzenie do standardowego testowania czystości technicznej zgodnie z VDA 19.1 i ISO 16232 z wykorzystaniem „skanera cząstek MicroQuick” firmy RJL Micro & Analytic.

Przedstawienie prelegenta: w czasie swojej akademickiej kariery (Uniwersytet Mainz, ETH Zürich – Politechnika Federalna w Zurychu) zdobył szeroką wiedzę z dziedziny analityki instrumentalnej. Od roku 2018 skupia on swoją działalność w RJL Micro & Analytic GmbH na polu zastosowania analityki brudu resztkowego. W związku z tym prowadzi on kursy na temat VDA-19.1 / ISO-16232 i doradza firmom przy wdrażaniu tematu „Techniczna czystość”.