Wojciech Jaszczuk

Prelegent: Wojciech Jaszczuk
Firma: PIK INSTRUMENTS
Stanowisko: Senior Sales Produkt Manager

Tytuł prezentacji: Nowoczesne metody pomiaru czystości komponentów na obecność resztkowych zanieczyszczeń olejowych oraz ilościowe i jakościowe analizy zanieczyszczeń na filtrach zgodnie z VDA 19.

Przedstawienie prelegenta: Specjalista ds. czystości technicznej oraz badań i analiz materiałowych.