ALCHEM

Zobaczcie wywiad z panem Krzysztofem Solichem, przedstawicielem firmy ALCHEM. To firma z polskim kapitałem, która jako jedna z dwóch w naszym kraju zajmuje się produkcją komór laminarnych. Podczas forum pan Krzysztof prowadził prelekcje na temat innowacyjnych komór PureZone ADV, które są rozwiązaniem dla firm z branży automotive, jak uniknąć rekontaminacji czystych komponentów podczas pakowania i montażu.