Patrycja Sitek

Prelegent: Patrycja Sitek
Firma: CR KONSULTING
Stanowisko: Właściciel CR KONSULTING

Tytuł prezentacji: Utrzymanie klasy czystości pomieszczenia, w kontekście wymagań części 5 normy ISO 14644, dla pomieszczeń clean room

Przedstawienie prelegenta: Właściciel CR KONSULTING, mgr biotechnologii, mgr chemii,
doświadczenie w pracy w clean room ISO5 – 10 lat.
Koordynator Polskiej Sieci Biobanków w zakresie systemu zapewnienia i zarządzania jakością.
Doświadczenie we współpracy z firmami z branży automotive, elektronika, wyroby medyczne i farmacja.
Autorka wielu publikacji dla czasopism branżowych w zakresie projektowania, budowy i uruchomienia pomieszczeń clean room.
Główny organizator i opiekun strefy clean room na Międzynarodowych Targach Eurolab.